Simrishamn

Rätten avgör revisorstvist

Tingsrätten i Ystad ska i dag tisdag avgöra vem som har rätt i tvisten mellan Simrishamn kommun och kommunens tidigare ordförande i revisionen, Staffan Ivarsson.

Simrishamn kommun kräver att Ivarsson betalar tillbaka drygt 600 000 kronor som han har fått i ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Kommunen anser att Ivarsson inte ska ha några pengar eftersom han inte har kunnat styrka att han verkligen har förlorat någon inkomst.

Staffan Ivarsson själv bestrider kravet.