Många företag brister i kemikaliehanteringen

SKÅNE. Tre av fyra skånska företag som hanterar farliga kemikalier har brister i hanteringen, det visar Arbetsmiljöverkets inspektion.
Arbetsmiljöinspektionen har besökt 240 företag i Skåne, och 184 av dem fick någon typ av påpekande. Bland annat fanns det inte företeckning över vilka kemikalier företagen hade, eller hur farliga de var. Företagen får nu möjlighet att förbättra sig innan Arbetsmiljöverket gör en uppföljning av kontrollen.