skåne

Kultur i stället för läkemedel

Sjuka skåningar kan i framtiden få gå på teater eller sjunga i kör. Region Skåne vill genomföra ett pilotprojekt där Capio Citykliniken i Helsingborg får möjlighet att skriva ut kultur i stället för medicin på recept.

– Det som är tanken är att det ska vara i stället för läkemedel, som det i och för sig kan kombineras med, säger Gilbert Tribo (FP), ordförande i närsjukvårdsberedningen i Region Skåne.

I dialog med vårdgivaren ska patienten se vilken kulturaktivitet som är lämplig.
– Och du ska också kunna göra kultur själv, som att dreja eller gå på körsång, säger Gilbert Tribo.

I Skåne har man en längre tid jobbat aktivt med kultur i vården som till exempel musik för dementa och nyopererade och konst på vårdinrättningarna. Där visar utvärderingar att kultur har en läkande kraft.

Region Skåne vill nu testa om kultur på recept kan få samma effekt för människor som är långtidssjukskrivna för till exempel depression eller smärta i axlar och rygg.

Regeringen kommer att skjuta till pengar till projektet i Skåne och till ytterligare ett län.