Tomelilla satsar minst på skolmaten

SKÅNE. Tomelilla är den av Skånes 33 kommuner som satsar minst på skolmaten, enligt en sammanställning som Skolmatens vänner har gjort för 2002.
Mest satsar Hörby kommun.
De svenska kommunerna satsade förra året i snitt 3 730 kronor per elev på skolmaten. I Skåne är det bara sju kommuner som ligger över riksgenomsnittet. Mest pengar lägger Hörby kommun med 4 120 kronor per elev. Minst pengar satsar Tomelilla kommun med 2 600 kronor.