KRISTIANSTAD

Spirit of food kan vara olaglig

Kristianstads kommuns profil Spirit of food kan vara ett brott mot lagen. Det hävdar i alla fall en medlem i nätverket Språkförsvaret som nu anmäler kommunen till Justitieombudsmannen, JO.

Enligt Fredrik Wennström är det ett brott mot Språklagen, som trädde i kraft i juli i år, att ha en engelsk slogan för kommunen:

– Språklagen mer eller mindre tvingar myndigheter att sätta svenskan i första rummet. Jag tycker att Spirit of food är ett tydligt exempel på att man sätter engelskan i första rummet.

Fredrik Wennström bor inte själv i Kristianstad men har engagerat sig i frågan om kommunens profil genom nätverket Språkförsvaret som främst vill stärka svenska språket gentemot engelskan. Nu vill han att Spirit of food ska få ett svenskt namn istället.

– Jag hoppas att JO säger åt Kristianstad kommun att det inte är ok att ha ett engelskt varumärke på en svensk kommun, säger han.

– Man kan tycka att det är löjligt att hoppa på just det. Men "många bäckar små" brukar man ju säga. Det bidrar till en stegvis urholkning av svenskan som jag ser det.

Abigail Sykes
044-28 15 75
abigail.sykes@sr.se