Skåne

Misstänkt vanvård av grisar

26 skånska gårdar polisanmäls för brott mot djurskyddslagen. Det är föreningen Djurrättsalliansen som under två år har gjort besök på gårdar runt om i Sverige för att kolla grisskötseln.

På tjugosexskånska gårdar hittade man brister i hanteringen bland annat så hittade man grisar som hade öppna sår och andra obehandlade skador.

Med anledning av det här håller föreningen en protest i Malmö senare idag.