Gamla träd räddar hotade insekter

En enkel metod kan avgöra om ett gammalt träd innebär överlevnad för utrotningshotade insekter. Metoden har utarbetats på Lunds universitet.

Håligheter i stammen, trädsvampar och vattenfyllda grenhål på gamla träd är något av det som många av de sällsynta och rödlistade arterna kräver för att överleva.