Helsingborg

Kan bli fler avslag för friskolor

Det kan komma att bli avslag på flera friskoleansökningar i Helsingborg från Skolinspektionen. Om alla ansökningar skulle få ett godkännande skulle det komma att finnas nästan två gymnasieplatser på varje 16-åring i kommunen hösten 2010.

Förutom att det finns många ansökningar kommer dessutom elevkullarna att minska de kommande åren. På Skolinspektionen, som bestämmer vilka friskolor som får starta eller utöka, är man medvetna om det ser ut så här på flera håll. 

– Det är klart att det spelar roll att det finns ett vikande elevunderlag, säger enhetschefen Anna Sundberg vid Skolinspektionen. I vissa kommuner där det redan finns många alternativ där minskar utrymmet för att starta fler friskolor. 

När Skolinspektionen fattar beslut om nya friskoleplatser så ska den ta ställning till om skolan har tillräcklig kvalitet och om den har förmåga att överleva på lång sikt. Skolinspektionen ska också se till att eleverna i till exempel Helsingborg har valfrihet både när det gäller utbudet av utbildningar och när det gäller om de vill gå i kommunal skola eller friskola. 

Friskolorna får alltså inte bli så många att den kommunala gymnasieskolan riskerar att slås ut, och Skolinspektionen kommer att väga in den risken när den tar ställning till alla nya ansökningar, säger Anna Sundberg. 

– Vi har inte fattat alla beslut än och jag kan inte uttala mig om enskilda kommuner, säger hon. Men vi bedömer att det kommer att bli fler avslag på grunden att det får negativa konsekvenser för den kommunala verksamheten. 

Bosse Johansson
Bo.johansson@sr.se