kristianstad

Skolinspektionen granskar förskola

Sånna förskola i Åhus har anmälts till Skolinspektionen av en förälder. Enligt anmälan har det vid flera tillfällen varit 19 barn på förskolan men bara två anställda.

Vid ett tillfälle bestod personalen av endast en person som tvingades ta hand om 14 barn.

Huvudmannen, Kristianstads kommun, ska nu yttra sig över anmälan och redogöra för Skolinspektionen vilka åtgärder man har vidtagit eller tänker vidta.