sjöbo/lund/eslöv

Dykare undersöker musseldöd

Dykare ska i helgen undersöka Vombsjön efter den mystiska massdöd av musslor som upptäckts där. Hela musselbeståndet ska räknas och kontrolleras.

– En teori är att vattenståndet sjunkit snabbt och musslorna inte hunnit flytta ut, säger Nils Carlsson, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Om teorin om vattenståndet stämmer är musselbeståndet friskt på djupt vatten.