Hässleholm

Elever gör film om klimatfrågan

En grupp gymnasieelever på Hässleholms tekniska skola har gjort filmer om hur Skåne ska hantera klimatfrågan. Nu ska videorapporterna visas på andra skolor i Skåne, inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn.

– Vi gick ut på stan och frågade folk vem som ska ta ansvaret och vad kan individen göra och vad kan samhället göra. Och vi har pratat med politiker, var de tycker att ansvaret ligger.

Det säger Felicia Jansson, en av sex elever i årskurs ett på internationella programmet på tekniska skolan som har varit med och gjort filmerna om hur Skåne ska hantera klimatfrågan.

Initiativet kom ifrån Region Skånes klimatberedning i ett samarbete med riksföreningen Ungt Bestämmande.

Nu hoppas Felicia Jansson att deras arbete ska inspirera andra elever.

– Nu känns det bra, för nu har vi påbörjat arbetet. Nu hoppas man att ungdomar tar det till sig. Efter att vi visat filmer i gymnasieskolor och högstadieskolor runt om i Skåne så kan man hoppas att någon tänker att "detta vill jag jobba vidare på" och att ungdomar tar tag i det så att det blir förbättringar längre fram.

Abigail Sykes
abigail.sykes@sr.se
044-28 15 75