Skåne/Kristianstad

Allt fler ungdomar använder droger

Arton procent av dem som går i tvåan på gymnasiet har provat droger. Det är tre och en halv procentenheter fler än för två år sedan, och Skåne utmärker sig negativt i jämförelse med resten av Sverige.

På fredagen samlades många av dem som arbetar professionellt med ungdomar och droger i Skåne i Kristianstad. Konferensen handlade framför allt om cannabis, som är den vanligaste drogen.

En av dem som arrangerar konferensen är Jenny Neikell på Länsstyrelsen, som oroar sig för utvecklingen.

– Allting mer än noll procent är för mycket, eftersom det handlar om något som är olagligt och som orsakar väldigt stora skador både fysiskt, psykiskt och socialt.

En förklaring till att droger är vanligare bland skånska ungdomar än i resten av landet är närheten till Danmark, säger Jenny Neikell. I princip alla droger som förs in i Sverige kommer via Skåne, och det gör tillgängligheten stor.

Dessutom kan det vara så att Skåne har tagit över en med liberal inställning till droger, som finns i resten av Europa.

Det som deltagarna på konferensen ser som den allra viktigaste åtgärden för att vända trenden är polisens arbete med att minska mängden droger som finns i samhället.

Men det är också viktigt att alla berörda pratar ihop sig och har samma attityd gentemot ungdomar som missbrukar och skickar tydliga signaler om att det är fel.

Det är också Thomas Lundqvists råd till föräldrar som misstänker att deras barn använder droger. Han arbetar på Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund.

– Man ska problematisera och störa. Och säger ungarna då att man inte har någon koll så säger man att man kan ta reda på fakta och sen har man en diskussion. Fakta och hjälp kan man få genom att ringa någon som sitter på sakkunskap.

Linnéa Mattisson
linnea.mattisson@sr.se