Kristianstad

Nya turer kring naturbruksgymnasiet

Skolinspektionen gjorde fel när man avslog Hushållningssällskapets ansökan om rätt till bidrag till den fristående gymnasieskolan i Önnestad utanför Kristianstad. Det konstaterar nu länsrätten i en dom. Och Skolinspektionen får tillbaka ärendet för att pröva det igen.

I maj förra året förklarade den borgerliga majoriteten i Kristianstad att man tänkte sälja naturbruksgymnasiet i Önnestad till Hushållningssällskapet som vill driva gymnasiet som friskola. I februari i år klubbade fullmäktige igenom beslutet. 

Innan köpet var helt klart ansökte Hushållningssällskapet om att Skolinspektionen skulle ge sällskapet rätt till bidrag för utbildningen. 

Skolinspektionen sa nej och motiverade sitt avslag med att Hushållningssällskapet hade fått ett erbjudande om att ta över skolan men det erbjdandet var inte giltigt eftersom det inte hade föregåtts av ett öppet anbudsförfarande. Dessutom fick Hushållningssällskapet köpa skolan allt för billigt. 

Men på de grunderna hade Skolinspektionen inte fog för att avslå ansökan, säger nu länsrätten. Skolinspektionen får tillbaka ärendet för att avgöra om lantbruksutbildningarna i Önnestad uppfyller skollagens krav. Dessutom ska man avgöra om en etablering riskerar ge negativa följder för skolväsendet i Kristianstad och närliggande kommuner.

Per Engström
per.engström@sr.se

Läs mer: