Skåne

Hjälpen är på väg till Laila

Det ska bli lättare för funktionshindrade att få hjälp att åka tåg. Samtidigt som man bokar biljett ska man kunna boka ledsagning för hela resan, och på så sätt binds till exempel Skånetrafikens och SJ:s tjänster samman.

Alla stationshus, där man kan få hjälp på och av tåg, har också försetts med mötesplatspelare, så att det ska vara lätt för den funktionshindrade och ledsagaren att hitta varandra.

- Om man har beställt ledsagning kommer personal ut hit och ledsagar till tågen, säger rullstolsburna Laila Johansson, ordförande i De handikappades riksförbund i Malmö.

Tidigare har SJ och andra tågtrafikbolag själva hjälpt sina funktionshindrade resenärer på och av tågen. Men nu har Banverket och Jernhusen, som förvaltar stationsbyggnaderna, tagit över uppgiften. Det har gjort att det antal stationer, där man kan få ledsagning, har ökat från runt hundra till 124 i landet.

Laila Johansson säger att den här kostnadsfria hjälpen är nödvändig för att hon ska kunna åka tåg.

– Man behöver hjälp med att köra fram till tåget, komma upp på tåget, hjälp med väska och sedan är det viktigt att tågpersonalen är informerad, så att man får hjälp med att hämta kaffe till exempel, säger hon.

SJ och till exempel Skånetrafiken har redan i dag en välfungerande ledsagningstjänst, men det som ska bli lättare i fortsättningen är framför allt om man gör en resa med olika tågtrafikbolag. Då ska ett bokningssamtal räcka.

– Den största skillnaden är att man ska kunna boka ledsagning för hela resan, oberoende om det är flera operatörer inblandade, säger Roland Palmqvist, strateg i kollektivtrafikfrågor på Banverket.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se