Hässleholm

Trygghetsboende i hela kommunen

Det ska finnas möjlighet till så kallat trygghetsboende i alla tätorter i Hässleholms kommun. Det föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott.

Med trygghetsboende menar man ett boende som är anpassat för äldre människor utan att för den skull vara en vårdinrättning eller ett särskilt boende.

Där ska finnas möjlighet för gemensamma måltider och social samvaro. Trygghetsboendena ska vara bemannade under vissa tider varje dag.