Kristianstad

Stor byggsatsning i Kristianstad

En överenskommelse mellan Kristianstad kommun och två företag ska göra att staden får fler bostäder, ett hotell och en stormarknad. Det är byggföretaget Peab och detaljhandelsföretaget Bergendahlsgruppen som tillsammans med kommunen tecknat en avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaringen kan ses som en del i Kristianstads kommun förverkligande av visionen om att kommunen ska 90 000 invånare år 2025.

– Vi har en plan för hur Kristianstad ska utvecklas och nu är det dags att sätta spaden i jorden. Då är det bra att samarbeta med entreprenörerna, säger Bengt Gustafson (M) som är kommunstyrelsens ordförande.

Avsiktsförklaring kan ge Kristianstad mellan 300 och 400 nya bostäder under sju år, ett hotell och en ny stormarknad.

Bostäderna planeras på söder vid Yllan, på norr vid Norretullskolan och på Vilan nära Helgeå. Och det är vid motorvägsinfarten, nära Skånes lägsta punkt som hotellet och varuhuset City Gross planeras. Och man hoppas även på mer handel i området.

Mats Paulsson som är vd och grundare av Peab är glad över avsiktsförklaringen och ser fram emot att hans företag ska få bygga bland annat bostäder. Och han tror att butiker vid E22:an kan förändra en del för staden.

– Problemet för Kristianstad nu är att man åker förbi, nu öppnar man upp från motorvägen så att folk stannar till. Jag tror att Kristianstad kommer att expandera nu, säger Mats Paulsson.

Nu ska planeringsarbetet för byggena fortsätta. Detaljplaner för områdena ska vara klara nästa år. Om inte tidsplanerna hålls kan avsiktsförklaringen brytas.

Karin Wrangborg
karin.wrangborg@sr.se