Lund

Bo Lundgren blir hedersdoktor

Bo Lundgren har blivit hedersdoktor vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Bo Lundgren kommer från Kristianstad och är chef för Riksgälden. Tidigare var han ordförande för Moderaterna.