Kristianstad

Nu rivs Banverkshuset

På tordagen startade rivningen av den gamla banverkslokalen i Kristianstad som under lång tid varit en plats som många hemlösa hållit till på.

Nu plockas eternitplattorna ner från taket, och sedan ska själva taket rivas, säger Anders Malmström, som är en av de som påbörjat rivningen idag.

Enligt överenskommelse med Banverket så ska de hemlösa ha flyttat på sina saker idag. Om de har det är oklart, huset är låst och igenbommat.

Linda Evereus
linda.evereus@sr.se