Örkelljunga

Politisk oro över studieresultat

Utbildningsnämnden i Örkelljunga kommun är oroade över studieresultaten för eleverna i årskurs åtta och nio på Bokelundaskolan i Skånes Fagerhult. 25 procent av eleverna i årskurs åtta och nästan lika många i årskurs nio saknar nämligen betyg i ett eller flera av kärnämnena svenska, engelska och matematik.

I Örkelljunga finns målet att studieresultaten för kommunens elever inte ska vara sämre än riksgenomsnittet. På Bokelundaskolan i Skånes Fagerhult ligger man dock långt under det här målet vilket är något som oroar utbildningsnämndens kristdemokratiska ordförande Anna-Karin Davidsson.

- Det är inte bra och så vill vi inte ha det, säger hon.

I Skånes Fagerhult har 25 procent av åttondeklassarna underkänt i ett eller flera av kärnämnena. Bland niondeklassarna är siffran nästan lika hög. Det betyder att en stor del av eleverna inte är behöriga till gymnasiet.

På Örkelljunga kommuns andra högstadieskola Kungsskolan ser det däremot bättre ut. Där ligger antalet elever i åttonde och nionde klass med underkänt i något av kärnämnena istället runt tio och åtta procent. Riksgrenomsnittet ligger på drygt elva procent.

Nu får rektorn på Bokelundaskolan i uppdrag av utbildningsnämnden att göra en djupare analys av varför eleverna har så dåliga resultat på just Bokelundaskolan och vad han ska göra för att förbättra dem.

- Jag vet inte vad de dåliga resultaten kan bero på och det är därför vi har bett rektorn för skolan att sammanställa den här rapporten, säger utbildningsnämndens ordförande Anna-Karin Davidsson.

Malin Nilsson
malin.nilsson@sr.se