Båstad

Fiskarna får inte komma hem än

Det dröjer innan de nära ettusen öringar som flyttades från Lyabäcken på Hallandsås till en fiskodling utanför Knäred kan flytta tillbaka. Fiskarna fångades in och flyttades eftersom bäcken blev allt torrare medan tunnelarbetet pågick.

Öringarna kan inte sättas tillbaka förrän vattentillflödet och tillgången på mat är återställd. Och det dröjer eftersom borren står stilla under Möllebackszonen medan man gör ytterligare injekteringar för att kunna gå vidare med borren.

Tidigare rapportering: