Kristianstad

Snön får köras till snötippen

Ett problem med de stora mängderna snö som fallit de senaste månaderna är vad man ska gör av all snö som skottas bort från våra vägar. I Kristianstad körs lass efter lass med snö till snötippen vid infarten till staden.

- Det blir fullt i vändzoner och korsningar, och platsen blir mindre och mindre så vi måste ju få bort den, berättar snöröjare Christer Wannebro som tömmer ännu ett flak fullt med snö på tippen.

Snötippen ligger vid reningsverket i Kristianstad som faktiskt ligger vid Sveriges lägsta punktdär marknivån är 2,41 meter under havsytans nivå. Och lustigt nog är det just här man bygger på höjden nu - med snö - för det är hit man forslar den snö som skottas bort från gator och torg i Kristianstad.

Den snö som man inte får plats med på exempelvis grönområden - för det är där man i första hand försöker bli av med den för att slippa köra långt med snön, berättar Johan Isberg som är snöansvarig på C4 teknik i Kristianstad

Samma taktik har Vägverket för röjningen av de större vägarna - att helt enkelt att bara knuffa ut snön vid vägkanterna. Något som på sina ställen på exempelvis snörika Österlen skapat plogvallar intill vägarna som är uppemot tre fyra meter höga berättar Roland Jansson, driftschef på Vägverket

Kommer man bara överens med markägaren så är den typen av dumpning okej, för även om snö faktiskt klassas som avfall enligt naturvårdsverkets avfallsförordning så är det generellt inte miljöfarligt avfall, berättar Erik Hallin på Miljöavdelningen på Kristianstad kommun

Och snöröjare Christer Wannebro säger att den här vintern innebär mycket arbete.

- Det är jättetufft. Det räcker inte bara med att ploga, utan man måste forsla bort snön också säger.

Linda Evereus
linda.evereus@sr.se
044 / 281589