Bromölla

Bromölla i diskrimineringstvist i tingsrätten

På måndagen blir det förhandling i Kristianstad tingsrätt eftersom Bromölla kommun och Diskrimineringsombudsmannen inte lyckats förlikas. Tvisten handlar om en pojke med Downs syndrom som nekades förskoleplats där föräldrarna önskade.

Vittnen är kallade och allt är förberett för huvudförhandling i Kristianstad tingsrätt på måndagen. Men möjlighet för parterna att komma överens utanför rätten finns fortfarande, före huvudförhandlingen eller under pauser.

Tvisten som inte kunnat lösas genom förlikning gäller alltså en pojke som nekades plats på den förskola där hans syster gick. Föräldrarna önskade samma förskola till sonen, dels för att han redan var bekant med den genom systern, och dels eftersom den låg närmast huset familjen höll på att bygga.

Men Bromölla kommun erbjöd istället plats på en förskola, där redan fanns ett annat barn som hade samma funktionshinder som pojken, Downs syndrom.

Efter att Skolverket kritiserat Bromölla kommun fick pojken till slut plats på den önskade förskolan.

Men Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att kommunen behandlat pojken annorlunda än andra barn, på grund av hans funktionshinder. I december år 2008 stämdes därför Bromölla kommun och 100 000 kronor är summan som begärs i skadestånd.

Efter stämingen har tingsrätten försökt få Bromölla kommun och DO att förlikas, men parterna har inte kommit överens.

Nu är alltså allt förberett så att tingsrätten kan avgöra tvisten.

Karin Wrangborg
karin.wrangborg@sr.se