Höör

Skänker pengar till nytt varghägn

Skånes djurparks vänförening har beslutat att skänka 70 000 kronor till ett nytt varghägn i djurparken. Beslutet fattades vid årets första styrelsemöte och det var ett enhälligt beslut.

Det handlar om pengar som föreningen har fått in i form av medlemsavgifter och från lottförsäljning och annat under det gångna året. 

Förre djurparkschefen Staffan Åkeby är ordförande i vänföreningen och han säger att donationen får bli en grundplåt i ombyggnadsarbetet.