ÄNGELHOLM

S förordar kommunalt badhus

I mars ska man fatta beslut hur det ska bli med det nya badhuset i Ängelholm. Alternativen är det kommunala badhuset på industriområdet nära stationen och ett badhus på sjukhusområdet som uppförs av ett byggbolag som står Peab nära.

Planerna för det kommunala badhuset hade kommit långt när man frös processen; arkitekttävlingen var avgjord och man hade förberett för rivning av industrifastigheterna när förslaget om ett privat badhus på sjukhusområdet kom.

Då beslöt man att frysa processen till den 1 mars. Under tiden kontrollerar man avtal, utformning och juridiska förutsättningar innan man är färdig att fatta beslut.

Socialdemokraterna har redan tagit ställning.

– Vi vill ha ett kommunalt badhus så vi kan påverka även i framtiden, säger Britt-Marie Hansson, socialdemokratiskt oppositionsråd. 

Gunilla Nordström
gunilla.nordstrom@sr.se
042-140619