Kristianstad

System håller koll på vattennivåer

Kristianstad kommun följer noga utvecklingen när snön ska smälta. Ett system med rapporter om väder och vattennivåer hjälper kommunen att vara beredd om det skulle bli en vårflod när all snö ska smälta.

Michael Dahlman som är planeringssamordnare på C4 teknik håller via kommunens unika system koll på läget, varje dag. Kristianstad som ligger låglänt är extra utsatt om snön skulle smälta snabbt.

– Själva centrum i Kristianstad är någorlunda vettigt placerat, men resten av stan har brett ut sig på låglänta områden och när det blir mycket vatten blir man tvungen att skydda sig, säger Michael Dahlman på C4 Teknik.

Han hoppas på en långsam snösmältning, så att inte Helge å rinner över när smältvattnet kommer. Nivåer och prognoser för hela Helge ås avrinningsområde i finns tillgängligt i kommunens system.

– Systemet heter Flood Watch Kristianstad. Här kan man se tidigare vattennivå och den nivå som prognosen räknar ut att det ska bli framöver, visar Michael Dahlman på sin datorskärm.

Det som ser bra ut inför årets snösmältning är att vattennivån i Helge å just nu är låg, bara runt tio centimeter över medelvattennivån. Även havets nivå är låg och grundvattnet är också lågt. Michael Dahlman hoppas att tjälen går ur marken innan snön börjar smälta i stor skala, då finns plats för vattnet rinna att ner i marken.

Det som ser sämre ut är väl mängden snö. Men helgens prognos med lite mildare temperaturer är bra.

– Då får vi en försiktig snösmältning den närmsta tiden, och sen ser det ut att bli det kallt igen och det är bra. Då går det långsamt och så vill vi ha det, konstaterar Michael Dahlman.

Karin Wrangborg
karin.wrangborg@sr.se