Skåningar vill har fler hastighetskameror

SKÅNE. Nästan 70 procent av skåningarna vill ha fler hastighetskameror längs vägarna. Det visar resultatet av en enkät som Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, har gjort.
Enkäten gjordes av NTF vid Svensk Bilprovnings anläggningar i Skåne i höstas. Av de tillfrågade svarade över hälften att de håller lägre hastigheter på sträckor med hastighetskameror. 15% av de som svarade på enkäten var uttalat kritiska till hastighetskameror.