Inga fler provborrningar i Lya

BÅSTAD. Banverket och tunnelentreprenören Skanska/Vinci har nu gett upp tanken på att slutföra den avbrutna provborrningen uppe i Lya på Hallandsåsen.
Arbetsplatsen i Lya kommer att tas bort framåt våren.
I stället satsas nu all kraft på att den svårborrade Möllebackszonen ska tätas från markytan genom cirka 800 borrhål som blir 150 meter djupa. CEMENT ELLER FRYSRÖR I hålen ska man antingen spruta cement eller så ska man föra ner långa frysrör i berget. Båda metoderna syftar till att förstärka den mycket spruckna och kraftigt vattenförande Möllebackszonen. Att borra de 800 hålen och förstärka zonen kommer att ta flera år. Ytan motsvarar tre fotbollsplaner mitt i ett naturreservat alldeles intill det Natura 2000-område där Lyabäcken rinner. 20 MILJONER KRONOR Slutnotan för sommarens borrkalas i Lya kommer troligen att hamna runt 20 miljoner kronor. Ändå fick inte Banverket och Skanska/Vinci några svar som var till nytta för det fortsatta projektet. Vem som ska betala kalaset är oklart.