Salttågen går från Åhus

ÅHUS. På järnvägen från Åhus till Kristianstad går det transporter med vägsalt nästan dagligen nu.
I hamnen mellanlagras allt vägsalt som Vägverket ska ha att sprida i södra och mellersta Sverige. På tågen körs runt 600 ton salt varje dag, och 400 ton körs med lastbil. Kontraktet mellan Åhus hamn och Vägverket skrevs för drygt ett år sen och kommer gälla i minst två år till. Tommy Juliusson som är teamledare i hamnen tycker att arbetet med vägsaltet fungerar bra efter en viss inkörstid.