Mindre stöd ger höjda avgifter hos ABF

NORDOSTSKÅNE. Studieförbunden får allt mindre pengar från kommunerna och det får konsekvenser i form av högre avgifter och minskad personal. 
Bidragen har legat på ungefär samma nivå i många år och har inte höjts i takt med utgifterna.

Nu har många kommuner flaggat för nedskärningar, bland annat Hässleholm och Kristianstad.


Ett av de studieförbund som drabbas är ABF. På ABF Skåne Nordost blir konsekvenserna höjda deltagaravgifter, minskade möjligheter för förbundet att betala lokalhyra och material till studiecirklar.