Har lösning på socialsekreterarproblem

OSBY. Hälften av landets kommuner har svårt att behålla eller rekrytera socialsekreterare. Men Osby kommun har hittat en lösning.
Där har man man satsat på att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation genom att till exempel begränsa antalet ärenden till ungefär 20-25 per person. 

– Det är stor skillnad mot många andra kommuner, där ärendemängden kan vara 4-5 gånger så stor, säger Monica Loostrand, socialsekreterare i Osby.


Arbetet som socialsekreterare innebär så hög arbetsbelastning att över hälften av landets kommuner har svårt att behålla eller rekrytera socialsekreterare. Det visar en undersökning som Kommunförbundet gjort.