Skåne

Kontanter kan väcka frågor

Du som vill handla dyra varor kontant måste kunna berätta var du fått pengarna ifrån. För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism måste de svenska företagarna bli bättre på att kontrollera sina kunder.

Nu dras företagen med i kampen för att stoppa handel med smutsiga pengar och finansiering av terrorism. Enligt en lag som trädde i kraft för ungefär ett år sedan, måste företag vars kunder handlar med kontanter i belopp över motsvarande 15 000 euro kontrollera kunderna. Dessutom berörs andra företag, som exempelvis skatterådgivare och bolagsmäklare. Även om lagen inte är ny, är det först nu som systemen för att kontrollera att lagen efterföljs kommit på plats.

Det är länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland som ansvarar för att samtliga företag i Sverige följer systemet. Man uppskattar att det totalt rör sig om 30 000 företag som måste följa de nya rutinerna, varav 10 000 ligger under Länsstyrelsen i Skåne.

Lagen innebär att företag måste begära legitimation från den som vill betala med kontanter och dessutom måste företagen fråga var pengarna kommer ifrån. Allt ska sedan dokumenteras, så att länsstyrelsen kan kontrollera att företagarna sköter sig. Om företagarna skulle slarva, och till exempel inte reagera på misstänkta affärer, kan det bli dyrt.

– Om ett företag inte rapporterar att de har ett fall av misstänkt penningtvätt till finanspolisen, då kan företrädaren för bolag komma att dömas till böter, säger Stefan Fristedt, jurist på Länsstyrelsen i Skåne.

Enligt Stefan Fristedt handlar kravet på kundkontroll egentligen helt enkelt om sunt förnuft.

– Om en kund kommer in till en bilhandlare med en påse kontanter och säger att pengarna ärvdes precis igår, så kanske man borde fråga sig om det är riktigt. Om kunden istället säger att de kommer från en lotterivinst och visar upp lottokupongen, så kan man tänka sig att det är större sannolikhet att det inte är svarta pengar utan att det är korrekt. Så det handlar helt enkelt om att ställa frågan och bedöma: kan det vara penningtvätt eller är det en normal transaktion?