Kristianstad

Vill ha läkarutbildning i Nordost

Region Skånes beredning för tillväxt och hälsa i nordöstra Skåne vill att en del av den grundläggande läkarutbildningen lokaliseras till Kristianstad. Det handlar då om delar av den redan beslutade ökningen av läkarutbildningen i Sverige.

Beredningen anser att det finns goda förutsättningar att utbilda läkare vid sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm.

Därför föreslår man att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att verka för att Kristianstad ska få grundläggande läkarutbildning.