kristianstad

Klart att mögelförskola rivs

Tekniska nämnden i Kristianstad har nu beslutat att Charlottesborgs förskola ska rivas.

Tidigare har en konsultrapport konstaterat att den är så mögelskadad att den inte går att rädda. En ny förskola ska byggas på samma plats till en kostnad av 24 350 000 kronor.

Den ska stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2011/2012.