Persontåg till Markaryd möjligt efter 2010

SKÅNE. Någon gång efter år 2010 kan det bli aktuellt med persontågstrafik på Markarydsbanan igen.
Idag går bara godståg på sträckan Hässleholm-Halmstad via Markaryd.

När godstrafiken i framtiden i större utsträckning kan gå på Västkustbanan, via Hallandsåstunneln, skapas möjligheter till persontågstrafik på banan.


Det finns ett intresse för persontrafik både i Skåne och i Kronobergs län, och särskilt då i Markaryd, säger Claes Carlsson på Länstrafiken Kronoberg.


Vid en omställning till persontrafik krävs investeringar längs sträckan på omkring 80 miljoner.