Vill kameraövervaka flyktingförläggning

HÄSSLEHOLM. Migrationsverket ansöker hos länsstyrelsen om att få installera övervakningskameror vid flyktingförläggningen i Finja utanför Hässleholm.
Dessutom vill man sätta upp ett två meter högt staket längs gränsen till närmaste grannen.

– Det är inte fråga om att inhägna hela området. Vi vill bara komma åt nedskräpningen av grannens mark, säger Anna-Britt Andell, enhetschef vid flyktingförläggningen i Finja. Det har hänt att teveapparater har kastats över stengärdet och det är ju inte bra för betesdjuren.