Kristianstad

Fler söker sommarkurser

Kristianstad Högskolas sommarkurser är populärare än någonsin. Antalet inkomna ansökningar har ökat med cirka 40 procent, något som medför att fler får beskedet att det faktiskt inte blivit antagna till den kurs de sökt.

Enligt Gry Gater som är antagningshandläggare på Kristianstad Högskola beror det på att många söker de allra mest populära kurserna, till exempel kursen i kreativt skrivande.

- Vi har ett par populära kurser och där har söktrycket ökat markant, säger hon.

Inför sommaren 2010 har har antalet ansökningar till Kristianstad Högskolas sommarkurser ökat med 1100 stycken. Men i samband med att så många sökt kurser på högskolan har det resulterat i att antalet antagna studenter minskat med 19 procent enligt statistik från högskolan.

- En av anledningarna till att man vill studera under sommaren är att det är en möjlighet att förkorta studietiden, säger Gry Gater vid Kristianstad Högskola.

Midia Osman Taha
midia.osman-taha@sr.se