Kristianstad

Småbarnen får mer utrymme på Odal

Det är nu klart att barnen på Charlottesborgs förskola i Kristianstad kommer att få en paviljong till hösten. Den gamla mögelskadade förskolan ska rivas och den nya kommer inte stå klar förrän 2011.

Sedan i oktober har barnen och personalen fått hålla till i Odalkyrkan, som ligger en bit bort. 

Men att kyrkan inte är anpassad för förskoleverksamhet har varit ett problem och att man nu får mer plats är mycket glädjande säger förskolelärare Pernilla Eriksson. 

– I den lokalen vi har nu för småbarn så blir vi mycket störda då det är ett genomgångsrum.

Tanken är att de minsta barnen ska få flytta ut till paviljongen eftersom behovet där är större när det gäller till exempel skötutrymme. Till skillnad från kyrkan är den inredd för att barnen ska vistas där och för att allt ska kunna fungera.