SKÅNE

Läkare varnad efter självmord

En psykiatriker i Skåne varnas sedan en patient tagit livet av sig under en permission. Patienten led av en depression och hade vårdats på den psykiatriska avdelningen i två månader när det hände.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd menar att läkaren borde tagit ett större ansvar för patienten och att det fanns brister i bedömningen av mannens benägenhet att begå självmord. Den varnade läkaren menar däremot i sitt yttrande att han inte har gjort något fel.