hallandsåsen

Vill släppa ut mer vatten från Hallandsåsen

Trafikverket vill få tillstånd att släppa ut 50 procent mer grundvatten ur Hallandsåsen. Det för att snabba upp arbetet med tunneln.

Tunnelbygget under Hallandsåsen har snart kommit halvvägs. Det ena tunnelröret är snart klart; i höst räknar projektledningen med att borren bryter igenom i det östra tunnelröret.

Och det är inför bygget av nästa tunnelrör, det västra, som projektledningen nu vill öka på vattenuttaget. Bakgrunden är att byggtiden då kan bli kortare.

Ytterligare en förklaring till att projektledningen nu arbetar med ett nytt miljötillstånd är att det gamla tillståndet går ut innan tunneln är helt klar år 2015. I samband med tillståndsprocessen ska ett nytt så kallat samråd med de närmast berörda grannarna, och med myndigheterna, hållas.

I det underlag Trafikverket tagit fram till detta samråd berättar verket att bortledningen av grundvattnet behöver öka – från nuvarande 100 liter per sekund till 150 liter, utslaget på en rullande 30-dygnsperiod.

En sån ökning skulle inte medföra större miljöpåverkan, menar Sten Inge Arnesson, miljöchef på projekt Hallnadsås.

– Vi har ju nu facit på hur påverkan ser ut efter bygget av det första röret, och vår bedömning är att vi inte får större påverkan på det här sättet. Får vi det nya tillståndet kan vi borra snabbare och därmed blir tiden för påverkan kortare.

Projektledningen räknar på detta sätt med att kunna borra tunnelrör två på två tredjedelar av tiden jämfört med det första.

Hittills har vattnet från tunnelprojektet letts vidare ut till havet.