Skåne

Olika vägar för små skolor

Frågan om att lägga ner eller ha kvar små skolor i mindre samhällen har varit het i många kommuner de senaste åren. Kommunerna har valt helt olika vägar, utan några tydliga ideologiska skiljelinjer mellan höger och vänsterstyrda kommuner.

Grannkommunerna Klippan och Örkelljunga har båda borgerligt styre, och de har valt helt olika vägar för de små skolorna.

- Egentligen skulle man ha en stor skola mitt i kommunen, men då finns det sociala nackdelar, säger folkpartisten Tommy Cedervall som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Klippan.

I Klippan, liksom i många andra kommuner som Hässleholm och Kristianstad, började diskussionen om att stänga skolor eftersom det behövdes sparas pengar. Men Tommy Cedervall tycker att det finns pedagogiska poänger med större skolor, både för att lärarna kan utnyttjas bättre och för att barnen får fler skolkompisar.

I Klippan är man mitt inne i en omorganisation som kommer att sluta i att det egentligen bara finns en liten skola med under hundra elever. Flera småskolor har lagts ner.

I Örkelljunga lovade politikerna inför valet 2006 att ingen skola skulle stängas. Till hösten kommer Ekets skola, som är minst, att ha 20 elever från förskoleklass till femman.

Det tycker Anna-Karin Davidsson, som är kristdemokrat och ordförande för utbildningsnämnden i Örkelljunga, egentligen är för litet. Men hon ser ändå fördelar med små skolor.