Kämpinge

Nya medeltida fynd i Skanör

Många nya fornlämningar har hittats vid Skanörs kust under den senaste tidens varma dagar. Senast igår kom det in några människoben och en ovanlig träkam som tros vara från Medeltiden.

– Vi hittar tross, tyg, små fiskeredskap, flöte gjort av bark. Till och med en liten hänvisningspil som är väl bevarad, berättar Leif Brost som är värd på Bärnstensmuseet i Kämpinge.

Det är när vattnet i Öresund byts ut som föremålen kommer fram. De badande gästerna är ofta de som hittar föremålen efter den gamla Skånemarknaden på Hovbacken i Skanör.

– En hel del är kanske ingenting alls, men mycket är intressanta saker, säger Leif Brost. Men man får inte lov att ta sakerna, det är fornlämningar. Men man kan ta hit dem.

Leif Brost har fått förtroendeuppdrag av Länsstyrelsen i Skåne att ta tillvara på föremålen.

– Om man hittar något större eller av metall så ringer man länsstyrelsen eller polisen, säger Leif Brost.