Höganäs

Fabrik har släppt ut färg i 24 år

Färgrester från en fabrik i Höganäs har runnit ut i en bäck i 24 år på grund av ett felkopplat avloppsrör. Problemet upptäcktes först sedan fabriken lagt om sin produktion och utsläppen ökat.

– Under våren och försommaren har vi haft flera klagomål på färgutsläpp och vi har själv sett att det varit färg i bäcken men inte förstått var det kommit från, säger Maria Fänge som är miljöinspektör i Höganäs kommun.

Föst när man tog hjälp av tekniska förvaltningen löstes gåtan till slut. Då upptäckte man att avloppsrören på industriområdet av misstag kopplats ihop med dagvattenledningarna som leder bort regnvatten.

Följden blev att färgrester och toalettavfall rann rakt ut i bäcken. Det har det troligen gjort sedan avloppskopplingarna på industriområdet gjordes 1986. Men vilka skador det kan ha orsakat på miljön är svårt att säga enligt Maria Fänge.

– Vi vet ju inte hur stor skadan är men vi är väldigt glada att vi har fått rätt på kopplingen så det inte rinner ut mer färg i bäcken.