Hässleholm

Ideell förening vill skydda Hovdala

Den ideella föreningen Hovdala vänner vill skydda Hovdala från exploatering. Frågan har länge diskuterats mellan flera intresseföreningar och Hässleholms kommun. Föreningarna och naturintresserade vill bevara de värdefulla naturtillgångarna genom ett beslut om reservat.

- Sen kommunen tog över det här har det funnits planer som kan väcka oro. Man tänkte man skulle bygga en finare villor uppe vid Dalleröd. Man tänkte även att man skulle ha en kampingplats vid Guldkusten. Genom att skydda området så skulle man undvika alla såna här spekulationer och ogenomtänkta planer, säger Peter Alf ordförande för Föreningen Hovdala Vänner.

Kommunen har ännu inga konkreta planer på beslut om naturreservat men frågan kommer att hanteras under hösten enligt Urban Widmark(M), kommunstyrelsens ordförande i Hässleholm.

- Det finns ingen som helst anledning till oro och vi ska vara väldigt försiktiga med Hovdala som naturområde, säger Urban Widmark.