Hässleholm

Tvingas fylla i blankett vid sjukdom

Från den första september måste anställda på Hässleholms sjukhus lämna in en skriftlig försäkran om att de är oförmögna att arbeta - redan för första dagen de är borta från jobbet.

I lagen om sjuklön står det att arbetstagare ska lämna skriftlig försäkran om att han eller hon har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan varit nedsatt. 

Och personalchef Gunilla Roy menar att det inte handlar om någon större förändring egentligen. 

Sjukhuset har tagit fram en blankett som de anställda får fylla i antingen när de kommer tillbaka efter sin sjukdom eller efter fjorton dagar då det bli försäkringskassan och inte arbetsgivaren som betalar ut sjukersättning. 

Men trots att det alltså innebär en blankett som ska lämnas in och bedömas efter arje sjukfrånvaro tror inte Gunilla Roy att det blir mycket pappersarbete.