Skåne

Läget för personalen allt mer akut

Situationen på de tre stora akutmottagningarna i Skåne är ansträngd. I till exempel Malmö har antalet patienter ökat med 30 procent sedan 2007, och i Lund har fackförbunden valt att anmäla den höga arbetsbelastningen till Arbetsmiljöverket.

– Folk är trötta och utslitna. Bara i år har sexton nya sjuksköterskor anställts, och det är ett gäng som slutar även nu i höst. Folk säger att de ser sig om efter annat, trots att de tycker att det kanske är världens bästa arbete, säger Johnny Wallin, skyddsombud på Vårdförbundet i Lund.

Vårdförbundet och Kommunal begärde för ett par veckor sedan att arbetsgivaren skulle göra något åt stressen och oron bland personalen på akuten i Lund. Men den handlingsplan som ledningen svarade med var inte tillräcklig, enligt förbunden, och därför kräver de nu att Arbetsmiljöverket ingriper.

– I handlingsplanen saknar vi en tidsaxel och vem som ska utföra åtgärderna, säger Johnny Wallin.

– Det är naturligtvis något som vi kommer att komplettera med om de önskar det, säger Katinka Holgersson, som är biträdande vårdenhetschef på akutmottagningen i Lund.

Även på de andra stora akutsjukhusen i Skåne är situationen pressad. I september slog akuten i Malmö rekord med 314 patienter på en dag - nästan hundra patienter fler än en genomsnittlig dag. I Helsingborg har antalet patienter ökat med drygt 20 procent sedan 2008.

I Malmö och Helsingborg fortsätter ökningen, medan patientströmmen i Lund faktiskt minskat något hittills i år jämfört med samma period förra året. Därför är det oklart varför personalen just nu upplever situationen så ansträngd.

– Det är den svåra frågan som vi vill utreda och komma åt för att kunna göra något åt det, säger Katinka Holgersson.

Det man kan se är att patienterna stannar längre tid på mottagningen, och att det var färre patienter på våren men fler än vanligt under sommaren.

– Sommaren är väldigt tuff normalt sett, och då kan man naturligtvis ha upplevt det som mycket värre arbetsmiljömässigt.