Ö Göinge

Färre tomma lägenheter hos Klockaren

I Östra Göinge har bostadsbolaget Klockaren haft problem med lägenheter som stått tomma. Och man har vänt sig till studenter vid högskolan i Kristianstad för att locka dem att flytta in, något som man nu har lyckats med.

Klockaren har också hyrt ut lägenheter till utländska studenter i Hanaskog och Knislinge.

Men man har fortfarande tomma lägenheter i Glimåkra, Broby och Sibbhult. På Klockaren tror man att dessa orter ligger för långt bort för att vara attraktiva för dem som studerar i Kristianstad.

I dag har Klockaren runt sjuttio tomma lägenheter totalt sett. Det är märkbart färre än vid början av året, då mer än 100 lägenheter stod tomma. I Knislinge och Hanaskog har alla lägenheter hyresgäster.

Men Bostadsbolaget Klockaren har vissa problem med att behålla studenterna som hyresgäster.

– De här lägenheterna har blivit en tillfällig lösning eftersom studenterna helst vill bo i Kristianstad, säger Jan Nordstrand, tillförordnad vd på Klockaren.