Perstorp

Hotad väntsal upprör kommunalråd

Skånetrafikens planer på att dra in de drygt 40 000 kronor som man betalar per år för att väntsalen på Perstorps station ska kunna hållas öppen gör kommunalrådet Ulrika Thulin upprörd.

Enligt Skånetrafiken bör det vara 2 500 resande till och från en station om dagen för att det ska vara motiverat med en uppvärmd väntsal. Men kommunalrådet i Perstorp, Ulrika Thulin (S), tycker inte om det resonemanget.

– De kan sätta vilka gränser de vill. Våra resande är precis lika viktiga som de som reser ifrån Malmö, säger Ulrika Thulin.

Enligt kommunalrådet stiger det på och kliver av strax över 1000 personer om dagen i Perstorp. Sett till kommunens storlek är det en stor andel menar hon, ungefär var sjunde person.

Maria Prahl på Skånetrafiken säger att ett annat stort problem med stationen i Perstorp är den omfattande skadegörelsen i väntsalen. De två senaste åren har det varit mycket problem och väntsalen har fått hållas stängd i flera omgångar.

– Där har kommunen gjort en hel del åtgärder tillsammans med fastighetsägaren för att få ner skadegörelserna. Vi har också fått kameraövervakat stationsområde, säger Ulrika Thulin.

Vad skulle det innebära om väntsalen försvinner?

– Risken vi ser är att många väljer att ta bilen istället och inte åka kollektivt. Speciellt på vinterhalvåret är det lite trist att stå och frysa och invänta försenade tåg.

Det är inte bara väntsalen i Perstorp som är under lupp, förklarar Skånetrafikens Maria Prahl.

– Vi gör nu en allmän översyn av väntsalarna runt om i Skåne. Det är inget bestämt ännu utan frågan är uppe för diskussion. När det gäller Perstorp vill vi gärna ha en dialog med kommunen om hur vi ska lösa situationen.