Skåne

Två skånska Röda kors-kontor läggs ner

Antalet anställda på hjälporganisationen Röda korset ska bantas från 450 till cirka 300 anställda. Därför avvecklar man 17 kontor i samband med den omorganisation som har aviserats.

Bland de 17 finns kontoren i Kristianstad och Sjöbo.

De som jobbar där kommer att förflyttas till det kontor som ligger närmast. Före jul kommer sedan besked om vilka tjänster som försvinner.

Organisationsförändringen rör bara tjänstemannaorganisationen. Frivilligledets indelning i kretsar och regioner påverkas inte.