Båstad

Öringarna tillbaka i bäcken efter exilen

700 bäcköringar släpptes i dag ut i Lyabäcken på Hallandsåsen efter mer än ett års exil i Halland. 

Fiskarna plockades bort förra sommaren när Lyabäcken höll på att torka ut i samband med att tunnelborrmaskinen Åsa passerade området. Men nu är vattennivån i bäcken återställd och i dag kom också fisken tillbaka.

Lyabäcken rinner genom Lyadalen, ett Natura 2000-område på Bjärehalvön. I bäcken finns ett stationärt bestånd av bäcköring.