Skåne

Region Skåne får kritik för storsjukhusbeslut

Förvaltningsrätten i Malmö upphävde i dag Region Skånes beslut att slå samman universitetssjukhusen i Lund och Malmö till ett storsjukhus, Skånes universitetssjukhus.

Det förvaltningsrätten kritiserar är det sätt som beslutet fattades på. Sammanslagningen var aldrig något eget ärende i regionfullmäktige, och därför fick allmänheten aldrig någon möjlighet att ta del av förslaget.

Sammanslagningen blev istället bara ett resultat av verksamhetsplanen. Förvaltningsrätten har inte tagit ställning till om det var rätt att slå samman sjukhusen.

I dagsläget påverkar detta inte något för patienterna.

– De har hängt upp sitt beslut på en formalitet. Nu får vi ta beslutet en gång till. säger Jerker Swanstein (M), regionstyrelsens ordförande.

Förvaltningsrätten anser att allmänheten inte fick möjlighet att ta del av förslaget före beslutet.

– Det har presenterats i media i god tid före beslutet, säger Jerker Swanstein.

Men allmänheten ska kunna ta del av handlingarna och de var inte tuillgängliga.

– Ja, därför får vi ta om beslutet, säger Jerker Swanstein.

En av dem som överklagat beslutet är statsvetaren Agne Gustafsson i Lund. Han ser förvaltningsrättens dom som en stor seger, och håller inte med Jerker Swanstein om att det bara rör sig om en formalitet:

– Det är det verkligen inte. Då anser man att demokratin är en formalitet, säger Agne Gustafsson.

Någon praktisk betydelse får inte förvaltningsrättens beslut. Sjukhuset fortsätter jobba som vanligt och Region Skåne planerar att snabbt fatta ett nytt - formellt korrekt - beslut. Men Agne Gustafsson sätter nu sitt hopp till politikerna.

– Nu har de ju tillfälle att ångra sig, de politiker som kanske röstade för utanatt tänka sig för.

– Jag har verkligen anledning att hoppas på det bästa, och att det ska bli en ändring till det bättre.